Kirjaudu Terve-tunnuksella

Tai

Fimnet-tunnuksilla

Voit käyttää palvelua myös näillä tunnuksilla, kun olet ensin tunnistautunut lääkäriksi Fimnet-tunnuksilla.

Kirjaudu Terve-tunnuksella

Tai

Fimnet-tunnuksilla

Voit käyttää palvelua myös näillä tunnuksilla, kun olet ensin tunnistautunut lääkäriksi Fimnet-tunnuksilla.

Tutustu palveluun

Lääkäriportaali tarjoaa erikois- ja yleislääkäreille sekä lääketieteen opiskelijoille uusinta alaan liittyvää tietoa, työkaluja päivittäiseen potilastyöhön ja itsensä kehittämiseen sekä alan parhaat kollegat!


Lääkäriportaalissa on kaikki 50 suomalaista lääketieteen erikoisalaa. Kun rekisteröidyt palveluun, ohjaudut oman erikoisalasi sivustoon, jonka tiedeuutiset ja tutkimusreferaatit määräytyvät valinnan mukaan.

Erikoisalasisällön lisäksi löydät palvelusta kaikille yhteiset sisällöt, mm. suomenkieliset terveysuutiset, viranomais- ja lääketiedotteet, väitöskirjat, lääkärin lomakkeet, lausunnot ja todistuspohjat, videot, kongressit sekä tietokantoja, kuten terveydenhuollon osoitteisto, toimenpideluokitus ja ICD-10. Palvelun käyttäjänä voit tilata ilmaiseksi Lääkärin työkalu -painotuotteita.

Kirjautumalla voit valita, mistä aihepiireistä haluat saada tietoa ja tallentaa parhaat sisällöt myöhempää käyttöä varten.

Lue lisää: Tämä on Lääkäriportaali

Hyödyllisiä välineitä potilastyöhön

Lomakkeet

Kaik­ki lä­het­teet, lau­sun­not ja to­dis­tus­poh­jat.

Lääkäri­tuotteet

Il­mai­seksi saa­ta­vi­a pai­no­tuot­tei­ta, jot­ka hel­pot­ta­vat lää­kä­rin­työ­tä.

ICD-10 ja toimenpide­luokitus

Di­ag­noo­si­en ja toi­men­pi­tei­den tie­to­kan­ta.

Osoitteisto

Ko­ko maan kat­tava ter­vey­den­huol­lon osoit­teis­to.

Kirjaudu sisään

Kirjaudutaan...

Mikäli sivu ei avaudu automaattisesti, voit klikata seuraavaa linkkiä:

/