Tietosuojaseloste


Terve Media Oy ("Terve Media") on aina pitänyt henkilötietoja suuressa arvossa. Tiedot ovat luottamuksellisia, ja olemme käyttäneet niitä vastuullisesti. Näin on myös vastedes. Tietosuojalausekkeeseen olemme keränneet kattavasti ja avoimesti henkilötietokäytäntömme.


Terve Media voi päivittää tietosuojakäytäntöä ajoittain. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista Lääkäriportaali-palvelussa.

Terve Median tietosuojan periaatteet

 • Toimimme rekisterinpitäjänä Lääkäriportaali-palvelussa.
 • Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä.
 • Toiminta perustuu avoimuuteen ja luottamukseen.
 • Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa seuraavasti: käyttäjän antamat tiedot, verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot ja analytiikan avulla johdetut tiedot.
 • Emme luovuta tai myy henkilötietoja ilman käyttäjän lupaa CorGroup-konserniyhtiöiden ulkopuolisille kolmansille osapuolille.
 • Avoimesti ja oikein kerätty data hyödyttää palvelun käyttäjää eikä loukkaa hänen yksityisyyttään.
 • Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen.

Miksi ja mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja

yleiskuva.jpg

TUOTTEET

Lääkäriportaali on vahvasti personoitu sivusto, jossa palvelut ja sisällöt kohdistetaan käyttäjän rekisteritietojen ja käyttäytymisprofiilin mukaan. Tuntemalla sinut paremmin voimme tarjota juuri sinua kiinnostavia sisältöjä!mobiili.jpg


TUOTEKEHITYS

Sähköiset palvelut kehittyvät hurjaa vauhtia. Palvelumme seuraa, miten sivustoa käytetään. Tarvitsemme tätä tietoa, jotta sivusto olisi sujuvasti käytettävissä mahdollisimman monella päätelaitteella.

tabletti.jpg


KOHDENNETTU MAINONTA

Kukaan ei hyödy mainoksista, jotka eivät tuo lisäarvoa näkijälleen. Sivustolla mainonta kohdistetaan rekisteritietojen ja käyttäytymisen perusteella, jotta mainokset olisivat sinulle mahdollisimman relevantteja.


koulutus.jpg


KOULUTUS

Sivusto on erikoisalakohtainen. Sisältö tukee lääkärin elinikäistä oppimista. Haluamme tarjota juuri sinulle sopivia koulutuksellisia sisältöjä ja palveluita.tarkastuslomake.png


TUOTETILAUKSET

Lääkärituotteita voi tilata vain sivuston kautta. Tilaus toimitetaan sinulle meidän tai yhteistyökumppaniemme toimesta kotiin tai töihin. Kätevää, mutta tätä varten tarvitsemme yhteystietosi.


työpaikat.jpg


TYÖPAIKAT

Palvelussa on mahdollisesti tarjolla työpaikkoja, joita markkinoidaan sivustolla muun sisällön ohessa, omassa osiossaan tai uutiskirjeissä. Työpaikkailmoittelua kohdistetaan henkilötietojen perusteella.Perusteet henkilötietojen käsittelylle

Sopimuksellinen välttämättömyys – tiedot ovat tarpeen palvelun toteuttamiselle

Oikeutettu etu – tiedot ovat tarpeen asiakassuhteen hoitoon tai palvelujen tehokkaaseen tuottamiseen käyttäjälle tai liiketoimintamme tehokkaaseen ja lainmukaiseen toimintaan (jos nämä eivät ole ristiriidassa käyttäjän oikeuksien kanssa)

Suostumus – tarkkaan määrätty ja tietoon perustuva käyttäjän vapaaehtoisesti antama suostumus

Lakisääteinen velvollisuus – Lääkemainontaa ei saa kohdistaa muille kuin laillistetuille lääkäreille

Lue lisää tietosuojakäytännöistämme

Haluamme tarjota mahdollisimman relevantin ja palvelevan kokonaisuuden Lääkäriportaalin käyttäjälle. Tarvitsemme palvelun toteuttamista varten käyttäjästä riittävät tiedot. Tarvitsemme käyttäjän tietoja lisäksi esimerkiksi yhteydenpitoon ja palvelun muutoksista tiedottamiseen.

Palvelun teknistä toimivuutta varten keräämme käyttäjiltä tietoa siitä, millaisilla päätelaitteilla ja ohjelmistoilla palvelua käytetään.

Palvelun kehittämiseksi seuraamme palveluun liittyvää yleistä käyttödataa. Tämä sisältää käytön ajankohdan, käytön keston, vierailutiheyden sekä käytetyt osiot palvelussa. Näiden tietojen avulla tiedämme, mikä palvelussa kiinnostaa ja voimme kehittää palvelua entistä paremmaksi.

Haluamme, että palvelu on mahdollisimman henkilökohtainen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että haluamme tarjota sisältöjä, jotka ovat juuri sinulle relevantteja. Palvelun personointi tapahtuu pääsääntöisesti automatisoidusti riippuen käyttäytymisdatasta sekä jäsenen profiilitiedoista. Mitä tarkemmat koulutustiedot palvelulla on käytössään, sitä paremmin palvelu osaa kohdistaa sisällön kiinnostuksen mukaan. Lisäksi palvelu seuraa, mitä sisältöjä jäsen on palvelussa käyttänyt, ja tämän tiedon perusteella tehdään automatisoituja sisältönostoja ja uutiskirjeitä.

Palvelu on käyttäjälle ilmainen. Palvelun talous perustuu mainontaan ja markkinointiin. Me kaikki tiedämme, että huonosti kohdistettu mainonta ei ole toimivaa eikä toivottua. Kohdistamme mainontaa palvelussa käyttödataan ja henkilötietoihin perustuen (esim. koulutustiedot), jotta käyttäjälle näytetään juuri hänelle mahdollisimman relevantteja mainoksia.

Lääkärin ammatti on jatkuva koulutusmatka. Palvelussa on useanlaisia koulutuksellisia elementtejä sisällöstä koulutustapahtumiin, joita järjestetään myös kolmansien osapuolten kanssa. Koulutussisällöt ja -kutsut kohdennetaan henkilötietojen perusteella, jotta jäsenille tarjotaan mahdollisimman kohdentuvaa sisältöä.

Henkilötietojen perusteella voidaan jäsenelle kohdentaa työpaikkailmoituksia palvelussa tai sähköpostin, kotiosoitteen tai puhelimen kautta. Työpaikkojen suoramarkkinoinnin sallimalla saat juuri sinulle kohdistettuja, kiinnostavia työtarjouksia.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme käyttäjästä edellä mainituista syistä tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää, millaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa. Pääasiassa keräämme henkilötietoja käyttäjältä itseltään. Jos käyttäjä ei anna Terve Median pyytämiä henkilötietoja, ei Terve Media mahdollisesti voi tarjota käyttäjän pyytämää palvelua tai toimenpidettä.

Käyttäjän antamat tiedot

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot; eri käyttäjätunnukset, nimimerkit, salasanat ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus.
 • Demografiatiedot kuten ammatti- ja koulutustiedot, ammatti- ja tehtävänimike
 • Työpaikan tiedot
 • Käyttäjän antamat kiinnostustiedot (mm. tykkäys, jako, luen myöhemmin)
 • Käyttäjän kyselyihin ja tutkimuksiin antamat tiedot käyttäjän suostumuksella
 • Muut käyttäjän antamat lisätiedot

Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot sekä analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Käyttäjän käyttö- ja selaustiedot, mainosten näyttö ja niiden klikkaaminen
 • Saapumissivu palveluun, laitetiedot (selain, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmä, mobiililaitteen malli), evästetunniste, IP-osoite, UserID (satunnainen numerosarja), istunnon aika ja kesto, verkkoliikenneoperaattori
 • Käyttöä seurataan Google Analytics- ja Hotjar-ohjelmilla (henkilötietojen käsittelijä)
  • Näiden ja vastaavien mahdollisten tulevien ohjelmistojen avulla analysoimme palvelun käyttöä.
 • Käyttäytymisdataa kerätään anonyymisti myös palvelun julkaisujärjestelmään
  • Suosittelut, jaot, kirjanmerkit, vieraillut sivut
 • Uutiskirjeen automatisointipalvelut keräävät käyttäjistä käyttäytymisdataa, jonka avulla muodostetaan muun muassa automatisoituja uutiskirjeitä

Mistä dataa ja henkilötietojani kerätään sekä yhdistetään?

Henkilötietojen perusta ovat profiilitiedot, jotka käyttäjä on antanut palvelun jäseneksi liittyessään. Näitä tietoja pyydetään säännöllisesti ylläpitämään, ja tässä voimme käyttää avuksi puhelinta tai sähköpostia. Toinen osa henkilötietojen keruuta on palvelussa havainnoitu käyttäjän käyttäytymisdata ja analytiikan avulla johdetut tiedot.

Palvelussa tehdään kyselyitä, joiden yhteydessä voidaan kysyä henkilötietoja. Näiden henkilötietojen käyttöyhteys kerrotaan kyselykohtaisesti. Tietoja voidaan tarvita esimerkiksi palkinnon toimittamista varten, tai kyselyn avulla voidaan täydentää palvelun käyttäjän henkilötietoja. Kyselyiden tulokset säilytetään anonymisoituna suojatulla palvelimella.

Voimme kerätä, tallettaa ja päivittää henkilötietoja myös osoite-, päivitys-, tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä. Voimme myös täydentää henkilötietoja kolmannen osapuolen datasta, jos datan lähde ja henkilötietolainsäädäntö tämän mahdollistavat.

Parantaaksemme palvelun (sisällöt ja mainokset) kohdennettavuutta yllämainituilla tavoilla henkilötietoja voidaan segmentoida kolmannen osapuolen datan perusteella. Tällaisia lähteitä ovat mm. CorGoup-konsernin henkilötietokannat, Väestötietojärjestelmä, FiMnet-tunnukseen liittyvät henkilötiedot sekä Success Clinicin keräämä profilointitieto.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Terve Medialla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja käytänteet, joilla se suojaa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä, muuttamiselta tai tuhoutumiselta. Henkilötietoja säilytetään tietojärjestelmässä, joka on suojattu asiattomalta pääsyltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja tietojen käyttöön vaaditaan monivaiheinen tunnistautuminen. Tietojärjestelmän palvelimet sijaitsevat korkean tietoturvan konesaleissa, joihin on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä.

Rekisteröitynyt käyttäjä ottaa yhteyden palveluun https-suojatun yhteyden kautta. Terve Media on sitoutunut omavalvontaan, ja sen käytössä on omavalvontaprosessit. Terve Media noudattaa toiminnassaan tietoturvapolitiikkaa.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Terve Media säilyttää henkilötietoja ainoastaan

 1. niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty tai
 2. kunnes Terve Mediaa pyydetään poistamaan tiedot.

  Palvelun keräämää käyttöanalytiikkatietoa säilytetään viisikymmentä (50) kuukautta. Palveluun liittyvät henkilötiedot ovat tallennettuna niin kauan kuin käyttäjä on palvelussa jäsenenä tai kunnes hän pyytää niiden poistamista.

Kenelle tietojani luovutetaan tai siirretään?

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eikä myydä CorGroup-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Käyttäjän yhteystietoja voidaan kuitenkin käyttäjän suostumuksella luovuttaa Terve Median yhteistyökumppaneille tuotetilausten yhteydessä. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos meitä velvoittavassa lainsäädännössä tätä edellytetään.

Terve Media käsittelee käyttäjän henkilötietoja itse sekä hyödyntäen henkilötietojen käsittelyssä Terve Median puolesta ja sen lukuun toimivia alihankkijoita. Niille saatetaan siirtää henkilötietoja ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyä koskevat velvoitteet.

Henkilötietoja siirretään kolmannen osapuolen järjestelmiin, jolloin ne käsittelevät henkilötietoja Terve Median lukuun. Tällaisia järjestelmiä ovat muun muassa uutiskirjeen lähetysohjelma sekä analytiikka- ja kyselyohjelmistot. Alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa ja kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, joka liittyy henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Terve Media varaa kuitenkin mahdollisuuden tällaisiin siirtoihin tulevien yhteistyökumppaniensa tai alihankkijoittensa osalta tällaiseen maahan soveltuvaa lakisääteistä menettelyä noudattaen.

Evästeiden käyttö

Evästeitä hyödyntämällä Terve Media ja sen palveluntarjoajat keräävät automaattisesti tietyntyyppistä tietoa käyttäjän vierailusta palvelussa sekä palvelun käytöstä. Evästeillä tarkoitetaan palvelun käyttäjän koneelle tallentuvia pieniä tiedostoja.

Evästeitä käytetään sivulla automaattisen kirjautumisen tunnistamiseen. Tämä helpottaa palvelun käyttöä, kun käytössä on henkilökohtainen päätelaite: silloin käyttäjän ei tarvitse muistaa tunnus-salasanaa.

Kirjautuminen on voitu toteuttaa käyttäen kolmansien osapuolten tarjoamaa tunnus–salasana-kirjautumista (mm. Facebook, Google ja Twitter). Terve Media suosittelee käyttäjälle tutustumista tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojalausekkeisiin, ennen kuin käyttäjä käyttää heidän tunnus–salasana-kirjautumistaan. Terve Media ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai tietosuojaa koskevista ehdoista.

Evästeitä käyttää myös palvelun käyttämä mainoshallintajärjestelmä. Evästeiden avulla mainokset voidaan kohdistaa käyttäjälle oikein. Mainoshallintajärjestelmä voi olla yhteydessä ns. mainosverkkoihin, jolloin evästeen tieto on käytettävissä muissakin internetin palveluissa, jotka eivät ole Terve Median hallinnassa.

Evästeiden avulla palvelun käyttämät analyysipalvelut tunnistavat aikaisemmin mainittuja "Palvelun keräämiä" tietoja, esimerkiksi päätelaitteen teknisiä tietoja ja vierailutiheyttä. Tätä evästietoa käytetään anonymisoituna palvelun kehittämiseen.

Evästeiden käytön voi estää selaimen asetusten kautta.

Sähköinen suoramarkkinointi

Palvelun jäsenenä saat mahdollisesti sähköposti- ja telemarkkinointina tiedotteita palvelusta ja tuotteista (mm. koulutukset, kongressit, lääkärin työkalut ja työpaikat).

Jäsenpalveluun kuuluu viikoittainen uutiskirje, jonka voit tarvittaessa tauottaa. Päivittäiset uutiskirjeet ja tietyille erikoisaloille tarkoitetut tiedeuutiskirjeet ovat tilattavissa ja peruttavissa erikseen.

Omien tietojen tarkastelu ja korjaaminen ja muut oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta käsitellään. Voit tarkastella omia henkilötietojasi palvelun Oma (profiili) -osiossa sekä sinusta kerättyä käyttäytymisdataa palvelun Yksityisyys-osiossa. Samassa osiossa voit tauottaa viikkokirjeen tai hallinnoida päivittäisiä uutiskirjeitä.

Ilman pakolliseksi ilmoitettuja henkilötietoja palvelua ei voida toimittaa jäsenelle. Voit korjata virheelliset henkilötietosi tai pyytää niiden korjaamista. Voit myös pyytää tietojen poistamista ("oikeus tulla unohdetuksi") tai käsittelyn rajoittamista. Mitä oikeammat ja ajantasaisemmat tietosi ovat, sitä paremmin pystymme palvelemaan sinua.

Oma (profiili) -osiossa voit hallinnoida kaikkia käyttäjän suostumukseen perustuvia henkilötiedon keräämisiä, niin nykyisiä kuin tuleviakin. Halutessasi voit myös perua antamasi suostumukset.

Sinulla on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia tai siihen liittyvää profilointia varten.

Sinulla on myös oikeus saada itsellesi sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut Terve Medialle, jos niiden käsittely perustuu väliseemme sopimukseen tai antamaasi suostumukseen.

Voit hallinnoida oikeuksiesi toteuttamista koskevia toimenpiteitä palvelun Oma (profiili) -osiossa tai olemalla yhteydessä Terve Mediaan sähköpostitse (osoite privacy@tervemedia.fi) tai puhelimitse (puhelinnumero 020 780 6070).

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kuka käsittelee henkilötietojasi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Terve Media Oy, Y-tunnus: 0108507-7
Yhteyshenkilönä toimii Laura Koskela
Terve Media Oy
Saaristonkatu 22
90100 Oulu
Puhelin 020 780 6070
Sähköposti privacy@tervemedia.fi

Terve Media noudattaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa ja kulloinkin voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Erillisiä suostumuksia voit helposti hallinnoida palvelun Oma (profiili) -osiossa, jossa voit hallita esimerkiksi uutiskirjeiden tilausta sekä muokata omia henkilötietojasi.